WYPRAWY GEOTURYSTYCZNE

GEOEDUKACJA, WARSZTATY GEOLOGICZNE, POSZUKIWANIA MINERAŁÓW

Pasjonująca przygoda – wyprawy w miejsca gdzie poczujesz się jak prawdziwy poszukiwacz skarbów ziemi.WYPRAWY
2019-2021


GEOedukacja w terenie / warsztaty kameralne i wykłady dla grup szkolnych i kolonii

Oferuję prowadzenie wycieczek geoturystycznych w terenie z poszukiwaniami minerałów, skamieniałości i elementami geoedukacji a także warsztatów kameralnych / wykładów o tematyce geologicznej dla grup zoorganizowanych (szkoły, kolonie).

Zajęcia prowadzę z odpowiednio przygotowanymi materiałami dydaktycznymi (m. in. kolekcje okazów, mikroskopy, plansze) a także z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (posiadam własny projektor/ekran).

Tematy ogólne wykładów:

  • Minerały: czym są, ich właściwości, rozpoznawanie, wykorzystanie
  • Skały: podział, powstawanie, charakterystyka wybranych skał, rozpoznawanie, wykorzystanie
  • Procesy geologiczne – wulkanizm, ruchu górotwórcze, procesy rzeźbotwórcze itd.
  • Skamieniałości – powstawanie, charakterystyka, znaczenie w geologii

Tematy dotyczące konkretnych rejonów Dolnego Śląska:

  • Minerały, kamienie ozdobne i szlachetne – miejsca występowania, historia pozyskiwania, najsłynniejsze odkrycia.
  • Surowce mineralne i złoża Dolnego Śląska / górnictwo
  • Budowa i historia geologiczna wybranych rejonów Dolnego Śląska

KONTAKT: grzegorzbijak@geopasja.pl / tel. 692-909-500