WYPRAWY GEOTURYSTYCZNE i GEOEDUKACJA

WARSZTATY GEOLOGICZNE, POSZUKIWANIA MINERAŁÓW

Pasjonująca przygoda – wyprawy w miejsca gdzie poczujesz się jak prawdziwy poszukiwacz skarbów ziemi.
GEO-spacery po Sudetach

Piesze wycieczki po górach w czasie których zapoznać się będzie można z geologią na szlaku – zobaczyć różne rodzaje skał i minerałów, poznać ciekawe procesy geologiczne a także dowiedzieć się wielu ciekawostek związanych z okolicą. W czasie tych wypraw nie odwiedzamy jednego konkretnego stanowiska gdzie szukamy minerałów o kilka punktów po trasie.

Oczywiście, zawsze będzie możliwość pozyskania próbek skał i minerałów do własnego zbioru.
Oferta skierowana jest głównie dla zorganizowanych grup (szkoły, obozy), ale w sezonie letnim pewnie takie GEOspacery pojawią się również w formie otwartej.

Planowane będą trasy w Górach Sowich (wokół Jeziora Bystrzyckiego, Twierdzy Srebrnogórskiej), w Masywie Ślęży czy Górach Wałbrzyskich.


GEOedukacja w terenie / warsztaty kameralne i wykłady dla
grup szkolnych i kolonii

  • Prowadzenie wycieczek geoturystycznych na terenie Dolnego Śląska z elementami geoedukacji i poszukiwaniem minerałów, skał i skamieniałości
  • Warsztaty kameralne z prezentacją okazów / pokazy slajdów / wykłady o tematyce geologicznej

Zajęcia prowadzę z odpowiednio przygotowanymi materiałami dydaktycznymi (m. in. kolekcje okazów, mikroskopy, plansze) a także z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (posiadam własny projektor/ekran).

Tematy ogólne wykładów:

  • Minerały: czym są, ich właściwości, rozpoznawanie, wykorzystanie
  • Skały: podział, powstawanie, charakterystyka wybranych skał, rozpoznawanie, wykorzystanie
  • Procesy geologiczne – wulkanizm, ruchu górotwórcze, procesy rzeźbotwórcze itd.
  • Skamieniałości – powstawanie, charakterystyka, znaczenie w geologii

Tematy dotyczące konkretnych rejonów Dolnego Śląska:

  • Minerały, kamienie ozdobne i szlachetne – miejsca występowania, historia pozyskiwania, najsłynniejsze odkrycia.
  • Surowce mineralne i złoża Dolnego Śląska / górnictwo
  • Budowa i historia geologiczna wybranych rejonów Dolnego Śląska

KONTAKT:

grzegorzbijak@geopasja.pl tel. 692-909-500 Bielawa, dolnośląskie